ICN2 Outreach Events

02 July

Descobrint el fascinant món de la Nanotecnologia

Monday 02 July 2018, 08:00am - 06 July 2018

Cursos d'estiu per a estudiants de secundària

Organitzat per UAB . Institut de Ciències de l'Educacio (ICE)

Prof. Maria José Esplandiu, CSIC Tenured Scientist al Forcxe probe Microscopy and Surface Nanoegineering Group de l l'ICN2 i Xavier Borrisé, Research Engineer, Nanofabrication Facility de l'ICN2