Events

02 July

Descobrint el fascinant món de la Nanotecnologia

Monday 02 July 2018, 08:00am - 06 July 2018

Cursos d'estiu per a estudiants de secundària

Organitzat per UAB . Institut de Ciències de l'Educacio (ICE)

Prof. Maria José Esplandiu, CSIC Tenured Scientist al Forcxe probe Microscopy and Surface Nanoegineering Group de l l'ICN2 i Xavier Borrisé, Research Engineer, Nanofabrication Facility de l'ICN2

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Inscripció AQUI

La Nanotecnologia es perfila com una eina molt poderosa capaç de revolucionar i canviar la nostra forma de vida. El nanomón està habitat per nano-objectes i nanoestructures que exhibeixen nous fenòmens i propietats inconcebibles en el món macroscòpic, que poden ser explotats per afrontar i solucionar els grans reptes socials en medicina, energia i medi ambient. Es convida a l'alumnat a emprendre un viatge fascinant on podrà descobrir el gran poder del petit.

Continguts: El temari comprendrà els següents punts:

  • Concepte de Nanociència i Nanotecnologia. L'escala nanomètrica.
  • Nanomaterials en la Història i en la Naturalesa. Bioinspiració.
  • Propietats dependents de la mida: efectes superficials.
  • Propietats dependents de la mida: efectes quàntics.
  • Nanomaterials: nanotubs de carboni, grafè i nanopartícules. Materials nanoestructurats. Materials intel·ligents que responen a estímuls. Concepte d'autoensamblatge.
  • Tècniques d'observació i caracterització a nivell de nanoescala: microscopis electrònics i microscopis de proximitat basats en una punta en proximitat amb la mostra.
  • Tècniques de nanofabricació. Aproximació descendent i ascendent.
  • Impacte de la Nanotecnologia en la societat: tecnologies de la informació/comunicació, Biomedicina, energia i remediació ambiental.
  • Efectes secundaris: riscos de la Nanotecnologia, implicacions ètiques i legal

Mes informació