Events

28 May

NANOTECH & BEAUTY

Tuesday 28 May 2019, 09:00am

ACCIO, Pg. de Gràcia, 129, Barcelona

Jornada d'Innovació - Recerca, Regulació, Reptes

Actualment la nanotecnologia està present als productes de bellesa i dona lloc a grans possibilitats de negoci, com a conseqüència de les propietats dels materials nanomètrics. Així i tot, segueix sent necessària una major informació sobre l’estat actual de la regulació.

Durant la jornada es tractaran els següents temes:

  • Descripció de la nanotecnologia, tipus de partícules i biocompatibilitat
  • Estat de l’art de les recerques en aquest camp amb aplicació o potencial aplicació cosmètica
  • Estat actual de la regulació
  • Proves d’eficàcia i seguretat necessàries
  • Noves solucions, productes, ingredients innovadors i reptes que presenta el registre d’aquests materials

Registre: Gratuït per Socis ClústerMAV o del Beauty Clúster / No socis: 250 € (+ IVA)

MES INFORMACIÓ