Staff directory Bingcheng Pan

Bingcheng Pan

Fellowship Doctoral Student
China Scholarship Council (CSC)
Zhejiang University (ZJU)
bingcheng.pan(ELIMINAR)@icn2.cat
Phononic and Photonic Nanostructures